Warranty

Warranty2018-05-11T18:35:26+00:00

เงื่อนไขการรับประกัน AUKEY

 1. สินค้ามีระยะรับประกันนาน 18 เดือน หลังจากการซื้อ ไม่รวมอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่แถมมากับสินค้า
 2. ในกรณีสินค้ามีข้อพกพร้องทางการผลิต ตำหนิต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ช่องเสียบเบี้ยว หรือ อื่นๆ หากลูกค้าไม่ทำการแจ้งเปลี่ยนภายใน 30 วัน ถือว่าลูกค้ายอมรับใน ข้อพกพร้องทีเกิดขึ้น ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าภายหลังได้
 3. เงื่อนไขการเคลมสินค้า 18 เดือน
  • สินค้าต้องมีสติกเกอร์สีส้มของ AUKEY ประเทศไทยเท่านั้น
  • ใบเสร็จจากร้านค้า(ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง) ที่ซื้อสินค้า
  • กล่องสินค้าพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงภสยในบรรจุภัณฑ์
 4. บริษัทเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่โดยไม่มีการให้ลูกค้ารอส่งซ่อมสินค้า
 5. การรับประกันสินค้า จะรับประกันก็ต่อเมื่อมีปัญหาจากตัวสินค้าเองเท่านั้น หากตรวจสอบว่าสินค้าเกิดจากบุคคลหรือผู้ใช้งานข้อสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า โดยสินค้าที่ผิดปกติดังนี้จะไม่สามารถเคลมสินค้าได้
  • ความผิดปกติจากการใช้งานที่ผิดปกติ หรือ ไม่ถูกต้อง
  • มีสภาพที่ไม่ควรเกิดจากการใช้งานปกติ เช่น คราบน้ำ ตะไคร่น้ำ สนิม
  • เกิดอุบัติเหตุ เช่น ตก หล่น กระแทก
  • สภาพผิดปกติไปจากรูปทรงเดิม เช่น รอยบุบ รอยขีดข่วน ถลอก แตกหัก บิ่น งอ
  • วัสดุฉนวนของสายไฟต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยชำรุดจากการใช้งานผิดวิธี
  • ขั้วของสายไฟต้องไม่มีการ บิด งอ หรือ เอียงไปจากสภาพร้อมใช้งานปกติ
  • การแกะ หรือ เปิดสินค้าออกซ่อม โดยไม่ใช่บริษัท AUKEY
 6. บริษัท ไม่รับเปลี่ยน หรือซ่อมสินค้าที่ไม่ได้ซื้อจากทางบริษัท หรือ ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งจากบริษัทฯ
 7. ระยะเวลาการตรวจสอบสินค้า อยู่ในระหว่าง 1-28 วันทำการ
 8. กรณีสินค้ายกเลิกการผลิตทางบริษัทขอชดเชยตามรายละเอียดด้านล่างนี้
  • อายุ 1-3 เดือน ชดเชย 75% ของมูลค่าสินค้า
  • อายุ 4-6 เดือน ชดเชย 50% ของมูลค้าสินค้า
  • อายุ 7-12 เดือน ชดเชย 25%  ของมูลค้าสินค้า
  • อายุ 13-18 เดือน ชดเชย 5% ของมูลค้าสินค้า
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการรับประกันสินค้า ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า