แพคเกจจิ้งสินค้าที่จัดจำหน่ายในปรเทศไทย

แพคเกจจิ้งสินค้าที่จัดจำหน่ายในปรเทศไทย

เรียน ลูกค้าและผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ AUKEY (ออคีย์)

ทางบริษัทมีลูกค้าหลายท่านสอบถามมาเกี่ยวกับ Packaging สินค้าที่ขายในประเทศไทย
ปัจจุบันสินค้า AUKEY ที่ขายในประเทศไทยนั้นจะเป็น Packaging แบบ Offline ทั้งหมดดังรูป

โดยมีกลุุ่มคนบางกลุ่มแอบอ้างว่าขายแบบเดี่ยวกับ Amazon
โดยหากสินค้าที่มาจาก Amazon จะมีใบรับประกันแบบนี้ทุกกล่อง

ทั้งนี้ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการนำจำหน่ายสินค้าภายใต้ Packaging ดังกล่าว
กล่าวคือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อคุณภาพสินค้า และ การรับประกันสินค้า
สำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายภายใต้ Packaging ที่นำเข้าโดยผู้นำเข้าอิสระ หรือ จากร้านค้า Cross-Boarder ดังเช่น Aliexpress

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ Email [email protected]

ขอแสดงความนับถือ
AUKEY INTERNATIONAL LIMITED

By |2018-07-25T18:39:36+00:00May 12th, 2018|ข่าว, บทความ|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment